Utskriftsversjon

Skaffe bolig

Kontaktbetjenter og saksbehandlere i kommunene er viktige støttespiller for innsatte og domfelte i arbeidet med å finne et sted å bo. Tiden er en viktig faktor. Mange kommuner anbefaler å starte boligarbeidet minst 6 måneder før løslatelse, og det første skrittet er å ta kontakt med den kommunen den innsatte skal løslates til. Mange har kortere dommer enn 6 måneder, så det viktigste er å komme i gang så raskt som mulig.

Å skaffe et sted å bo kan i noen tilfeller være tidkrevende, spesielt hvis man sitter i fengsel. Det kan være vanskelig å oppdatere seg på boligmarkedet, ringe boligannonser og gå på visninger, spesielt hvis man soner i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. En del har også et problematisk forhold til økonomi.

 Nøkkelen til en del av disse problemstillingene finnes i kommunene.

I venstremenyen finner du viktig informasjon som kan bidra til å bedre det boligsosiale arbeidet i kriminalomsorgen, slik som rettigheter, håndtering av gjeld og kommunale og statlige støtteordninger. Du finner også konkrete verktøy som kan brukes i arbeidet, for eksempel boligsosial kartlegging, mal for brev til kreditorer og eksempel på en individuell plan.

Bilde: Skaffe bolig
Bilde: Beholde bolig

Nettsiden er utviklet i samarbeid med Husbanken

Design av Tiber

Webpublisering fra Noop

KRUS
Tordenskioldsgate 6b, 0602 OsloNorge
Telefon: +47 23 06 71 00

Redaktør: Christine Sørøy