Utskriftsversjon

Beholde bolig

Undersøkelser viser at en tredel av domfelte mangler bolig ved innsettelse i fengsel, mens to tredeler mangler bolig to måneder før løslatelse. Dette betyr at mange mister boligen sin i løpet av soningstiden.

Boligsosoialt arbeid handler derfor ikke bar om å skaffe bolig, men også om å hjelpe innsatte til å beholde boligen sin mens de sitter inne.
Det finnes ulike løsninger på hvordan en kan unngå å miste boligen mens man soner en dom i fengsel.

Her finner du noen tips i forhold til dem som eier og dem som leier bolig.

Bilde: Skaffe bolig
Bilde: Beholde bolig

Nettsiden er utviklet i samarbeid med Husbanken

Design av Tiber

Webpublisering fra Noop

KRUS
Tordenskioldsgate 6b, 0602 OsloNorge
Telefon: +47 23 06 71 00

Redaktør: Christine Sørøy