Utskriftsversjon

Leietakere

Hvis den domfelte leier en bolig før innsettelse er dommens lengde avgjørende for hva som kan gjøres for å beholde boligen. Man bør kontakte kommunen før innsettelse, eller så snart som mulig etter at soningen har startet.

Dette gjelder også for personer som sitter i varetekt og som ennå ikke vet hvor lenge soningstiden vil vare. Ved korte dommer er kommunen som regel behjelpelig med støtte til husleie. Det er litt varierende hvor lenge kommunene er villig til å dekke husleie.

Hvis man har fått innkalling til soning, er det lurt å sette av penger til husleie for den perioden man skal sitte inne. Det kan da hende at sosialkontoret kan dekke det resterende. En bør også tenke på hvilke utgifter som kan begrenses, for eksempel utgifter til bil.

Ved gjeldsproblemer bør man rydde opp i gjelden og eventuelt fryse avdragene mens en sitter inne. I venstremenyen finner du mer informasjon om gjeld og gjeldordning.

Hvis man bor sammen med andre, har omsorg for barn eller lignende og skal inn til soning , er det viktig å kontakte kommunen så snart som mulig. Der kan man presenter problemstillingen, og be om hjelp til å finne en god løsning for familien.  

Hvis man vet at man kommer til å sone i fengsel mer enn 6 måneder, kan den beste løsningen være å si opp leiligheten. Kontakt kommunen likevel for å råd om mulige alternativer. Husk at om en blir nødt til å si opp leieforholdet, så kan det ta tid å skaffe en egnet bolig under fengselsoppholdet.

Utkastelse, plikter og rettigheter
Som leietager har du både rettigheter og plikter etter husleieloven hvis du har inngått en husleiekontrakt. På forbrukerrådets nettsider finner du mer om dette. (Forbrukerrådet - om leie av bolig) På denne siden finner du også informasjon om når og hvordan du eventuelt kan bli kastet ut av leiligheten du leier.

Bilde: Skaffe bolig
Bilde: Beholde bolig

Nettsiden er utviklet i samarbeid med Husbanken

Design av Tiber

Webpublisering fra Noop

KRUS
Tordenskioldsgate 6b, 0602 OsloNorge
Telefon: +47 23 06 71 00

Redaktør: Christine Sørøy