Utskriftsversjon

Eier bolig

Hvis man eier en bolig og skal sitte i fengsel, må de faste utgiftene til boligen betjenes også i soningstiden. Kommunen bør kontaktes før innsettelse, eller så snart som mulig etter at soningen har startet hvis det er behov for økonomisk bistand.

Kommunen kan gi råd og veiledning i forbindelse med håndtering av løpende utgifter. Slik kan man unngå at soningstiden blir en kilde til opphopning av gjeld. En løsning kan også være å leie ut boligen, og leien bør dekke de utgiftene man har til lån i måneden. Man trenger da noen som kan administrere leieforholdet, en privat person eller eventuelt et utleieselskap. Som utleier er det svært viktig å skrive en husleiekontrakt med leieren, også hvis en leier til noen en kjenner. Her finner du et eksempel på en husleiekontrakt.

Hvis man bor sammen med noen andre eller forsørger barn, kan kommunen i noen tilfeller bidra med økonomisk støtte gjennom fengselsoppholdet. Det er viktig å få til en god løsning for hele familien.

Ellers er det viktig å tenke på hvordan en kan begrense utgiftene sine under et fengselsopphold. Abonnementer som telefon, strøm og bredbånd kan sies opp, bilen kan selges osv. Alle kommuner har en egen økonomisk rådgivningstjeneste hvor en kan rådføre seg i forhold til disse problemstillingene. Noen ganger er beste løsning å selge boligen når man skal sone i fengsel. Et meglerselskap hjelper da til med å arrangere visninger og salg. Hvis man selger kan det ta tid å skaffe ny, egnet bolig til løslatelsen. Start boligarbeidet minst 6 måneder før løslatelse. Kontaktbetjenten skal hjelpe til med å opprette kontakt med tjenesteapparatet.

Bilde: Skaffe bolig
Bilde: Beholde bolig

Nettsiden er utviklet i samarbeid med Husbanken

Design av Tiber

Webpublisering fra Noop

KRUS
Tordenskioldsgate 6b, 0602 OsloNorge
Telefon: +47 23 06 71 00

Redaktør: Christine Sørøy