Utskriftsversjon

Gjeld og gjeldsordning

Mange innsatte og domfelte har problemer med gjeld, og det er ikke uvanlig at mennesker som sliter med økonomien også lukker øynene for problemet. Et fengselsopphold kan bli en god grunn til å utsette saken.

Økonomiske problemer dukker imidlertid opp med full kraft etter løslatelse, og kan blant annet føre til problemer med å skaffe eller beholde en bolig.  

Alle kommuner har en økonomisk rådgivningstjeneste, eller kan gi informasjon om hvordan en kan finne en slik tjeneste. Problemene rundt gjeld kan være sammensatte, og det finnes flere former for gjeld som krever ulike måter å ordne opp på. Samtidig kan noen få mulighet til å betale gjeld gjennom gjeldsordninger.

Nettsiden er utviklet i samarbeid med Husbanken

Design av Tiber

Webpublisering fra Noop

KRUS
Tordenskioldsgate 6b, 0602 OsloNorge
Telefon: +47 23 06 71 00

Redaktør: Christine Sørøy